EĞİTİM

EĞİTİM

Eğitim Felsefemiz

“Her yerde ve her şeyle eğitim” ilkesinden yola çıkarak, farklı yaş gurupları için hazırlanmış eğitim programı çocuklarımızın çok yönlü fiziksel, duygusal, sosyal ve kişisel gelişimini destekler.  Yeteneklerinin en iyi şekilde geliştirebilmesi için gerekli alıştırmalar yapılır ve bunların ortaya çıkartabilecek ortamı sağlar.

Amacımız

 • Öğrenmeye açık, istekli, yaratıcı, üretici, özgüvenli ve mutlu insan yetiştirmek.
 • Doğayı ve insanları sevmeyi öğretmek;
 • Etkin grup üyeliği ve liderlik becerilerini geliştirmek;
 • Olumlu ve gerçek benlik kavramının gelişmesini sağlamak;
 • Çocukların sevgi, işbirliği, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte çalışmalar yapmak;
 • Dinlediğini anlatabilecek, kendisini ifade edebilecek düzeyde Türkçeyi doğru ve güzel konuşmayı öğretmek;
 • Aldığı sorumlulukları yerine getirmeye yardımcı olmak;
 • Kendi haklarını savunmayı, başkalarının hak ve özgürlüklerini kabul etmeyi öğretmek;
 • Kendine, başkalarına saygı duygusunu geliştirmek ve öz denetim kazandırmak;
 • Soru sormayı öğretmek;
 • Verilen olanakları kullanarak problem çözmesini sağlamak;
 • Öğrenme, araştırma, inceleme sürecine aktif katılım sağlamak;
 • Çocuğunuzun bildiklerinden başlamak ve deneyerek, yaşayarak öğrenmesine destek olmak;
 • Toplumun sosyal ve kültürel değerlerini kazanmasına yardımcı olmak;
 • Eğitime ailenin etkin katılımını sağlamak; 
(Pazar Sokağı) No:16 Tuzla / İstanbul
M: 0553 777 55 35
Postane Mah. Barbaros Hayrettin Paşa Cad.
Tel : 0216 701 20 21
Web Tasarım : Yoda Digital